Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím

Pravidla motivačního programu
SPOLEK PŘÁTEL MEDICÍNY A UMĚNÍ

ORGANIZÁTOR

Organizátorem motivačního programu "SPOLEK PŘÁTEL MEDICÍNY A UMĚNÍ" (SPMU), dále jen "programu", je skupina MEDICON (www.mediconas.cz), dále jen "organizátor".

Administrátorem programu je JUDr. Monika Veberová, E: monika.veberova@spolekmediciny.cz, dále jen "administrátor".

TRVÁNÍ PROGRAMU

Program SPMU začíná dne 19. 11. 2014 a jeho trvání je na dobu neurčitou.

KRITÉRIA ČLENSTVÍ V SPMU

Programu SPMU se mohou účastnit všichni zaměstnanci, spolupracující lékaři a partneři organizátora, dále jen „účastník/účastníci“.

Členství v SPMU je dobrovolné a bezplatné. Vzniká na základě písemné či on-line přihlášky přijetím za člena. Členem SPMU může být fyzická nebo právnická osoba poskytující zdravotní péči či zajišťující služby v oblasti poskytované zdravotní péče. Pro registraci je třeba uvést jméno, příjmení, tituly, kontakt (telefon, e-mail), IČP, odbornost a název pracoviště či společnosti. Na základě dobrovolné registrace obdrží registrovaný lékař/partner vstupní hesla do systému www.spolekmediciny.cz.

Členství v SPMU zaniká:

 • vystoupením na základě písemné žádosti,
 • zrušením členství v případě, že člen, resp. zaměstnanec ukončil pracovní poměr s organizátorem, 
 • zrušením členství v případě, že člen, resp. spolupracující lékař či partner přerušil nebo ukončil spolupráci s organizátorem,
 • vyloučením při neplnění povinností vyplývajících z pravidel,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí vedení organizátora, 
 • zánikem SPMU.

O vyloučení rozhoduje na návrh administrátora organizátor.

Aktualizace spolupracujících lékařů a partnerů, členů SPMU probíhá zpravidla čtvrtletně. Podkladem jsou data z informačního systému organizátora na základě uvedeného IČP. Členové SPMU jsou v pravidelných intervalech elektronicky informováni o všech akcích, novinkách a podstatných skutečnostech souvisejících s činností SPMU a organizátora.

OBECNÉ PODMÍNKY

Cílem SPMU je uspokojování a ochrana zájmů členů SPMU se zaměřením na tři oblasti: odbornou, společenskou a obchodní.

I.    ODBORNÁ OBLAST

 • pravidelné poskytování odborných informací z jednotlivých lékařských odborností,
 • pořádání odborných seminářů ve spolupráci s odborníky z řad organizátora, partnerů, ale i externích kapacit,
 • právní poradenství z oblasti medicínského práva a právní úpravy zdravotní péče a jejího financování - více >>,
 • poradenství při komunikaci se zdravotními pojišťovnami,
 • výživové poradenství (www.pharmacentrum.cz/vyzivove-poradenstvi),
 • referování o aktivní účasti organizátora na konferencích, kongresech a zprostředkování zpráv členům SPMU.

II.    SPOLEČENSKÁ OBLAST

 • vybrané kulturní podniky a výstavy,
 • kulinářské požitky v podobě tematicky zaměřených degustačních večeří nebo ochutnávky vín,
 • jiné společenské akce.

III.    OBCHODNÍ OBLAST

 • IT Služby,
 • dodávky léčiv a zdravotnického materiálu do ordinací.

IV.    E-SHOP

DAŇOVÁ POVINNOST VZNIKÁ NA STRANĚ PŘÍJEMCE

Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zpráv či zásilek. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání programu SPMU změnit pravidla.

Organizátor nenese zodpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s programem (ať už byly způsobeny lidským faktorem nebo technickou chybou), za jakékoliv obtíže nebo závady vzniklé v průběhu programu či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s programem.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Registrací, vyplněním údajů a odsouhlasením podmínek vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami členství v programu. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených při registraci či v elektronickém dotazníku (který vyplní na stránce příslušné akce) za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SPOLEK PŘÁTEL MEDICÍNY A UMĚNÍ

 • Medicon - logo
 • CLINICUM - logo
 • Mammacentrum - logo
 • Onkocentrum - logo
 • PCLS - logo
 • MEDICON Hospitals - logo
 • INCARE - logo
 • MEDICON Pharmacentrum - logo
 • Pronatal - logo
 • Gyncentrum - logo
Skupina MEDICON
Váš partner v péči o ženu


prevence, diagnostika a léčba onemocnění prsu
pronatal banner